Ms. Gail's Koala Class

                             WELCOME TO THE KOALA ROOM!

                                          Ms. Gail - 9:30 a.m. - 1:00 p.m.

                                          ​Ms. Maria - 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
 
                                          Ms. Lisa I. - 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

  Ms. Shannon - 12:00 p.m. - 6:00 p.m.
    
                                          Ms. Carly - 3:00 p.m. - 6:00 p.m.