Ms. Gail's Koala Class

                             WELCOME TO THE KOALA ROOM!

                                          Ms. Gail - 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
  Ms. Joanne - 7:00 a.m. - 1:00 p.m.
                                          Ms. Laura - 7:00 p.m. - 3:00 p.m.
  Ms. Cari - 12:00 p.m. - 6:00 p.m.
  Ms. Katie - 3:00 p.m. - 6:00 p.m.

                                          ‚Äč